Ders vermeyen öğretim üyelerine de maaş verilmiş

İstanbul Üniversitesi’nde ders karşılığı maaş alan öğretim üyelerinin ders vermeden maaş aldıkları ortaya çıktı.

İstanbul Üniversitesi yönetiminin, ders vermeyen çok sayıda öğretim üyesinin maaşlarını yine de yatırdığı ortaya çıktı.

Mevzuata göre ders verme karşılığında maaş alan öğretim üyelerinin yükümlü oldukları dersleri vermedikleri, buna karşın maaşlarının yatırıldığı Sayıştay’ın 2016 yılına dair raporlarında yer aldı.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, mevzuata göre öğretim üyelerinin aldıkları maaş karşılığında haftada asgari 10 saat, öğretim görevlileri ve okutmanların ise haftada 12 saat ders vermekle yükümlü olduğu belirtildi. Buna karşın üniversite bünyesinde çok sayıda öğretim üyesinin maaş karşılığı vermekle yükümlü oldukları dersleri vermediği tespit edildi.

Sayıştay, yönetimin savunmasını yetersiz buldu

İstanbul Üniversitesi kendisini 3 gerekçe ile savundu. Üniversitenin birinci gerekçesi, öğretim üyelerinin bir kısmının yurtiçinde ve yurtdışında görevlendirilmeleri oldu. İktisat Fakültesi'nde çok sayıda yardımcı doçent atanması yapıldığı ve bu kişilere belirli bir dalda uzmanlaşıncaya kadar ders verilmediği ikinci savunmaydı. Üniversite, tıp fakültelerinde çeşitli nedenlerle eğitim takvimine uyulmadığı, bu nedenle de ayın bir haftasında dersi olan bir öğretim üyesinin ayın diğer haftasında hiç derse girmediği savunmasını da yaptı. Ancak Sayıştay üniversitenin üç savunmasını da yeterli bulmadı.