“Büyük Rusların ulusal gururu” üzerinde defalarca duran Lenin, “‘Anayurdu’ savunmanın tek devrimci yolu vardır, o da doğrudan monarşiye, toprak...

Ekim Devrimi’ne kadar sınıf kitleleri işçi komisyonlarından sendikalara, sosyal sigortalar kurumundan fabrika komitelerine kadar pek çok örgütlenme...

Kapitalizmin yarattığı temeller üzerinde ve ondan daha ileri ve yüksek bir uygarlık olarak sosyalizm, asıl anlamını ve gerçek sonuçlarını ancak bu...

İsrail o tarihten bugüne emperyalist saldırganlığın bir aracı oldu. Bu misyonu Ortadoğu ile sınırlı kalmadı, Nikaragua Devrimi’ne karşı organize...

17 Mayıs 1959’da, Moncada programının en önemli maddesi olan tarım reformu vaadi çerçevesinde, “Tarım Reformu Yasası” gündeme geldi. Ve bu adım, Küba...

Küba’nın özgürlüğü ve bağımsızlığı, Küba halkının mutluluğu ve refahı, Castro’nun davasının daha baştan kendini gösteren temel çizgileri, esas içeriği...

Kendini bildi bileli bir proleter olan Alaattin Karadağ yoldaş, siyasal yaşama gözlerini açtığından beri de bir devrimci, çekirdekten yetişme Ekimci...

Büyük Sosyalist Ekim Devrimi’nin yol göstericiliğinde, 30 yılın birikimiyle!..

 

TKİP 30. Yıl Konferansı, başarıyla tamamlanan çalışmasının kapsamı...

Ekim Devrimi çağ açan bir devrim olmuştu. Çağ açan devrimlerin etkileri kendi sınırlarının ötesine taşar, dünya ölçüsünde yankı bulur. Ekim Devrimi...

1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle, proletaryanın büyük önderi Lenin'in "barış sorunu" üzerine kaleme aldığı makalesini okurlarımızla paylaşıyoruz.